Pettole

Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.

pèttëlə so' pallinə də pastə lievëtätə mòrbëde, fritte jndrə all'uegghiə bollendə. So' tipëchə d'a Pugghiə, se prepàränə da 'u giurnə də Sanda Cecilijə (22 də novemmrə) all'Epifanijə (6 də gennàijə), si a Pasquə càpëdə a marzə quacchedùnə lə fasce purə a Carnevälə, d'a Settëmänə Sandə o tutt'e ddòjə.

A tradizionə discə ca nu giurnə na signorə s'avìra scurdätə a pastə a lijevita' piccé ste' sendevə allə zambognə, accussì venne nu sacchə de pastə, ca jèddə mise jndre all'uegghie e a rijalò allə zampugnarə, allə piccinnə e allə disgraziätə. Accussì nacquerə lə pèttëlə, ca vennerə dedicätə a Sanda Cecilijə.

Pòzzënə jèsserə salätə o dolgie, 'nghiùtə o sèmplësciə, e se pòzzënə mangia' a'u postə du pänə o come antipàstə. Se fascënə cu a farinə,'u lijèvëtə də birrə, acquə e 'nu picchə də säle, ma se pòzzënə mìttërə purə lə patänə.

A ricetta tipëchə d'a reggionə jè quedda ca volə lə pèttëlə 'nzaccheräte cu zùcchëre o spunzäte cu vingottə o u mièlə, ma ci volə lə può purə ènghiëre co stuèzzə pìcchëlə də baccalà lessätə o cu l'aliscə saläte, oppure cu 'a sasizzə piccandə. Lə fàscënə in Pugghiə, ma purə jndrə a Calàbbrije e in Zicilijə.